Home
Gemeente Venray

Wie zijn de buurtsportcoaches en wat doen ze?


Of je nu jong bent of oud, bewegen is gezond. Door voldoende te bewegen blijf je fit, zit je lekkerder in je vel, kun je je beter concentreren en ontmoet je vaak ook allemaal leuke mensen! Hierbij speelt leeftijd en achtergrond geen rol. De buurtsportcoaches zorgen voor verbinding tussen vraag en aanbod en tussen mensen, middelen en activiteiten.

De buurtsportcoaches richten zich met name op alle inwoners van de gemeente Venray en helpen graag bij het vinden van passend sport- en beweegaanbod. Vrijwilligers kunnen worden ingezet als ambassadeurs en beweegmaatje voor andere inwoners die allerlei drempels zien om niet te gaan sporten of bewegen zoals gebrek aan tijd, er geen plezier in hebben, gezondheidsbeperkingen en financiële beperkingen.

Zowel jong als oud kan bij ons terecht voor vragen en ideeën, want het motto is: Venray Beweegt! We streven er dan ook naar om zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen, laagdrempelig en liefst structureel.

Wij willen graag bijdragen aan het bevorderen van sociale participatie en leefbaarheid voor alle Venrayse inwoners samen met de sportverenigingen.

Buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches richten zich op alle inwoners van de gemeente Venray en helpen bij het vinden van passend sport- en beweegaanbod samen met de sportverenigingen.

De buurtsportcoaches Venray zijn op verschillende terreinen actief:

 1. In de buurten en wijken

Inwoners worden geactiveerd om te sporten en bewegen en ook actief bij te dragen aan de organisatie en uitvoering van activiteiten. Doelen hierbij zijn:

 • Verhogen sportparticipatie
 • Betere aansluiting bij sport- en beweegaanbod
 • Beter gebruik van bestaande sport- en speelvoorzieningen
 • Bevorderen van sociale participatie en leefbaarheid

Buurtsportcoach Yvonne Willems helpt u graag en staat voor u klaar. Neem contact op via yvonne@venraybeweegt.nl

 1. Bij de sportverenigingen

Sportverenigingen worden als belangrijke partner beschouwd voor de uitvoering van het sport- en beweegbeleid. Zij staan midden in de samenleving en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het leven van vele burgers. Doelen hierbij zijn:

 • Creëren van vitale en toekomstbestendige sportverenigingen
 • Verhogen van de sportparticipatie

Buurtsportcoach Yvonne Willems helpt u graag en staat voor u klaar. Neem contact op via yvonne@venraybeweegt.nl

 1. Iedereen Kan Sporten

Doel van het project is om structurele bewegingsactiviteiten binnen de dagbesteding van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychose te organiseren. De buurtsportcoach is actief met de Venrayse instellingen aan de slag om passend sport- en beweegaanbod te vinden voor de doelgroep. Doel hierbij zijn:

 • Bevorderen van een gezonde leefstijl en beweging
 • Bijdrage leveren aan vermindering sociaal isolement voor doelgroep
 • Terugdringen van gezondheidsrisico’s, medicijngebruik en overgewicht
 • Activeren van doelgroep tot vrijwilligerstaken binnen project

Buurtsportcoach Noortje Vrolijk helpt u graag en staat voor u klaar. Neem contact op via noortje@venraybeweegt.nl

 1. Zorg in Beweging

De vergrijzing in Nederland groeit nog altijd en het percentage in Venray ligt hoger dan het landelijk gemiddeld. De buurtsportcoach helpt de mensen om te blijven bewegen, te zoeken naar passend sport- en beweegaanbod en om ze bewust te maken van de meerwaarde van bewegen. De doelen binnen dit project zijn:

 • Verminderde eenzaamheid binnen de doelgroep
 • Verhogen van de beweegparticipatie binnen de doelgroep
 • Terugdringen overgewicht binnen de ouderen doelgroep
 • Meer samenwerking tussen experts in het netwerk van de zorg

Buurtsportcoach Stijn van Winden helpt u graag en staat voor u klaar. Neem contact op via stijn@venraybeweegt.nl

      5.   Gezondheid

Overgewicht is een van de meest ernstige bedreigingen voor onze volksgezondheid. In Nederland heeft één op de acht kinderen tot 12 jaar overgewicht, waarvan een kwart ernstig, oftewel: Obesitas. Het percentage jongeren in Venray dat te zwaar is ligt hoger dan het landelijk gemiddelde heeft onderzoek uitgewezen. De buurtsportcoach gezondheid gaat actief aan de slag om dit samen met diverse partners terug te dringen. De doelen zijn hierbij:

 • Bevorderen van een gezonde leefstijl en beweging
 • Gezonde keuzes als norm realiseren en niet als uitzondering
 • Stimuleren samenwerking tussen partijen die invloed hebben op de leefstijl van jongeren.
 • Regisseren JOGG aanpak (landelijke regeling Jongeren Op Gezond Gewicht)

Buurtsportcoach Helene Troubleyn helpt u graag en staat voor u klaar. Neem contact op via helene@venraybeweegt.nl

 

 

 

 

made in Venray by Mikoon Webservices 2017