Home
Gemeente Venray

Disclaimer sportinvenray.nl


Achtergrond
Doel portal, redactie

Aansprakelijkheid
Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. De sportconsulenten, de werkgever en de gemeente Venray zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. De sportconsulenten dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Rechten
alle rechten bij consulenten, tenzij anders vermeld. Fotoverhaal

Gebruik en overname
Mag onder CC licence, foto's niet, posters enz wel

Wijzigen of verwijderen van materiaal
aanvragen bij consulenten middels mail of telefoon

made in Venray by Mikoon Webservices 2017