Home
Gemeente Venray

Iedereen kan sporten


De website 'Iedereen kan sporten' is het centrale loket van het samenwerkingsverband aangepast sporten in Noord-Limburg. Hier vind je informatie over gezonde actieve leefstijl voor mensen met beperking(en) in Noord-Limburg.

Helaas zijn er heel veel mensen met een beperking die nog niet aan sport doen, maar dit wel zouden willen. Drempelvrees en onbekendheid over de mogelijkheden om te sporten spelen hierbij een grote rol.                                                         

Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Noord-Limburg is daarom in 2006 gestart met het project "Iedereen kan sporten". Overkoepelend doel van dit plan is het bevorderen van een actieve en gezonde levensstijl voor mensen met een beperking.

De actuele speerpunten van  Iedereen kan Sporten Noord-Limburg zijn:

  1. Sportparticipatie
    • Behoeftegerichte uitbreiding van het aantal atructurele sportaanbieders met specifiek aanbod voor doelgroep 
    • Stijging van het aantal deelnemers aan het structureel sportaanbod 

      2.  Participatie door inzet sport als middel

  • Stijging van het aantal deelnemers uit doelgroep aan georganiseerde landelijke of regionale activiteiten door het wegnemen van drempels voor deelname                                   

Er worden door het team van Iedereen kan Sporten samen met de partners en sportaanbieders diverse projecten en activiteiten georganiseerd welke een bijdrage leveren aan de gestelde speerpunten. Jaarlijks wordt er samen met aangesloten partners een nieuw uitvoeringsplan gemaakt.

http://www.iedereenkansporten.nl/

made in Venray by Mikoon Webservices 2017