Actieve en betrokken buurt

Inwoners samenbrengen met als verbindende schakels sport en bewegen.

Met deze pijler richten we ons op alle inwoners in onze gemeente, maar met name op de inactieven. Naast het activeren van inwoners om te sporten en bewegen, is ook het eigenaarschap hier van belang. Inwoners worden gestimuleerd om een actieve bijdrage te leveren aan de organisatie en uitvoering van de activiteiten. De centrale persoon binnen dit project is de buurtsportcoach, die er voor zorgt dat de wijk weer gaat leven.

De gemeente Venray heeft als doel om minimaal 75% van haar inwoners te laten participeren in de sport. Om de stap richting het sport- en beweegaanbod kleiner te maken, zal de rol van de buurtsportcoach hierin van groot belang zijn. Deze zorgt ervoor dat de vraag van de inwo­ners wordt vertaald in passend aanbod, daarnaast helpt de buurtsportcoach bij toeleiding richting het sport- en beweegaanbod. Door zoveel mogelijk zichtbaar en actief te zijn in de wijk, is er contact met de verschillende stakeholders.

Het doorverwijzen van inwoners naar het sport- en beweegaanbod in Venray is een van de taken waar de buurtsportcoach zich mee bezighoudt. Daarnaast zorgt hij op verschillende speelplekken in Venray voor laagdrempelige sport – en beweegactiviteiten. Hierbij worden inwoners gestimuleerd een meer actieve rol te vervullen in de organisatie.

De buursportcoach zorgt voor coaching en verduurzaming van initiatieven richting de inwoners, dit om activi­teiten in de toekomst zelfstandig te kunnen voorzetten.

Voor meer info: Projectplan Venray Beweegt


Downloads