COOL Venray

Het COaching Op Leefstijl programma voor volwassen is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma die beide dezelfde opzet kennen: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek. Het CooL-programma wordt aangeboden door een gecertiļ¬ceerde leefstijlcoach en duurt in totaal 24 maanden. Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van een ongezonde leefstijl en mogelijkheden van een gezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Meer informatie over de COOL vind je hier.

De leefstijlcoaches uit de gemeente Venray die meedoen zijn: Lydia Jeuken van Gewichtiche zaken Venray, Danny Broeren van Puur Counselling & Diëtetiek en Miranda de Vetter van Fysiotherapie Antoniusveld.


Downloads