Inclusief sporten

Inclusieve samenleving
De gemeente Venray is van mening dat iedereen, ongeacht leeftijd, financiële situatie of eventuele handicap, moet kunnen participeren in sport en bewegen. Wij willen een samenleving waarbinnen alle inwoners op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen: inwoners met en zonder beperkingen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, ongeacht geaardheid. Sport en bewegen is hier een belangrijk middel voor. Het is gezond en verbindt mensen.

Doelstellingen
Gezondheid en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewegen draagt bij aan de gezondheid en aan het welbevinden van onze inwoners. Iedereen moet hier aan mee kunnen doen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar:

  • De inzet van sport als middel om eenzaamheid tegen te gaan
  • Ondersteuning van kwetsbare groepen in sport en beweging (onder kwetsbare groepen verstaan we iedereen die het niet op eigen kracht kan)
  • Sportaanbieders worden vitaal (toekomstbestendig) gemaakt

Samenwerking Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg
Iedereen kan Sporten is een project vanuit het samenwerkingsverband aangepast sporten regio Noord-Limburg. IKS vervult voornamelijk een adviesrol voor de programmalijn Iedereen kan Meedoen in Venray. Iedereen kan Sporten zet sport als middel tot participatie in. Drempels tot deelname aan grotere regionale of landelijk (loop) evenementen worden weggehaald en de doelgroep wordt gestimuleerd om deel te nemen. Voorbeelden: de X-triathlon, de 4daagse, de Venloop en sinds 2016 ook de lokale/regionale loopevenementen, zoals de Venrayse Singelloop. De deelnemers worden geworven bij de diverse regionale vindplaatsen (partners). In samenwerking met MEE Noord en Midden Limburg wordt er jaarlijks een triathlon (de X-triathlon) georganiseerd voor mensen met een beperking in Venray. Onderaan deze pagina kun je de ondersteuningsmogelijkheden voor verenigingen en sportclubs in 2021 vinden. Ook vind je hier de factsheet over hoe het aangepast sportaanbod in Noord-Limburg er voor staat.
Het complete sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking kun je op de website van Uniek Sporten vinden.


Downloads