Iedereen kan Sporten

Drempels om te bewegen verlagen voor mensen met een beperking.

Het doel van Iedereen Kan Sporten Venray is om structurele bewegingsactiviteiten binnen de algehele dagbesteding van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of psychose te organiseren. Binnen de huidige dagbesteding is er te weinig aanbod van bewegingsactiviteiten, waardoor structuur en regelmaat verloren gaan. Om dit tegen te gaan is sport en bewegen hét instrument. Stimuleren, motiveren, meer structuur en verantwoordelijkheid, terugdringen van over­gewicht en het beperken van gezondheidsrisico’s zijn allemaal facetten waar sport en bewegen aan bijdraagt. Maar ook deelname aan de samenleving en sociale contacten met medemens op een gezonde manier spelen hierbij een rol. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die sporten en bewegen zich beter voelen dan mensen die niet aan sport en bewegen deelnemen.

De buurtsportcoach heeft hierin als taak deelname aan sport- en beweegactiviteiten te promoten en bevorderen.

Tevens dienen er activiteiten ontwikkeld te worden samen met de buurtsportcoach die er voor zorgen dat verenigingen klaar zijn om de doelgroep op te nemen binnen de vereniging.

  • Verandering in vereni­gingsklimaat
  • Verhogen van experti­se binnen de vereni­ging over de doelgroep

Op deze manier worden aan beide kanten drempels weggenomen.

Bekijk hier de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de Gemeente Venray voor mensen met een beperking.

Voor meer info: Projectplan Venray Beweegt


Downloads