Inclusief sporten

Inclusieve samenleving
De gemeente Venray is van mening dat iedereen, ongeacht leeftijd, financiële situatie of eventuele handicap, moet kunnen participeren in sport en bewegen. Wij willen een samenleving waarbinnen alle inwoners op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen: inwoners met en zonder beperkingen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, ongeacht geaardheid. Sport en bewegen is hier een belangrijk middel voor. Het is gezond en verbindt mensen.

Doelstellingen
Gezondheid en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewegen draagt bij aan de gezondheid en aan het welbevinden van onze inwoners. Iedereen moet hier aan mee kunnen doen. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar:

  • De inzet van sport als middel om eenzaamheid tegen te gaan
  • Ondersteuning van kwetsbare groepen in sport en beweging (onder kwetsbare groepen verstaan we iedereen die het niet op eigen kracht kan)
  • Sportaanbieders worden vitaal (toekomstbestendig) gemaakt