Bijeenkomst BTW-Sportvrijstelling

Door deze wetswijziging vervalt het recht op aftrek van btw voor sportverenigingen, stichtingen c.a. die gelegenheid geven tot sportbeoefening en  ‘niet-winstbeogende exploitanten’ zijn. Dit kan financiële gevolgen hebben voor zowel de eigenaar en huurders. De landelijke overheid heeft besloten de amateursportorganisaties te compenseren in de vorm van een subsidieregeling.

Deze subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties en sportmaterialen’ gaat per 1 januari 2019 in. Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s met sportruimte zonder winstoogmerk) kunnen vanaf 1 januari a.s. een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens incl. btw), d.w.z. accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport. Als uw organisatie voor deze subsidie in aanmerking wenst te komen, moet u snel aan de slag. Dit geldt óók voor sportorganisaties die klein (qua leden/begroting) zijn en/of geen eigen accommodatie hebben (i.v.m. aanschaf materialen bijvoorbeeld)!