Positieve gezondheid

Meer aandacht voor minder vitale mensen om eigen regie te voeren.

Deze pijler is specifiek gericht op kwetsbare doelgroepen zoals senioren en chronisch zieken en/of mensen die vanwege leeftijd gerelateerde klachten niet kunnen participeren in het sport- en beweeg aanbod.

Uit onderzoek is gebleken dat 40% van alle ouderen in Nederland zich eenzaam voelt, wat tot gevolg heeft dat zij vaak last hebben van stress en depressies. De percentages in Venray liggen hoger, waardoor het van belang is dat hier iets aan wordt gedaan. Ouderen zien hun directe leefomgeving steeds kleiner worden waardoor ook het sociale contact met anderen afneemt. Om dit tegen te gaan kan sport en bewegen hier een belangrijke rol in spelen. Zo kunnen sociale contacten weer worden vergroot en kan eenzaamheid worden tegengegaan. Deze contacten hebben een positieve invloed op ziekten en aandoeningen en dus ook op het voorkomen van stress en depressies. Ouderen krijgen het gevoel dat ze weer ergens bij horen.

De buurtsportcoach heeft o.a. als taak het sport- en beweegaanbod te promoten, mensen te motiveren en doorverwijzen naar passend beweegaanbod. Hiervoor zal hij zoeken naar verbinding met de 1ste lijnorganisaties, de samenhang bewaken en inspelen op ontwikkelingen.

Voor meer info: Projectplan Venray Beweegt


Downloads