Projectplan 2019-2022

Bij de voorbereiding voor het nieuwe plan voor Venray Beweegt is het fundament geactualiseerd. Uit een intern en extern onderzoek blijkt dat de motivatie om als gemeente te investeren in bewegen, actieve leefstijl belangrijk is uitgebreid. Daarnaast is een enquête uitgezet bij alle partners en organisaties die de afgelopen jaren contact hebben gehad met Venray Beweegt. De uitslagen van deze enquête zijn zowel in een interne bijeenkomst als met de partners in een externe bijeenkomst besproken. Externe partners hebben hierin actief meegedacht hoe Venray Beweegt er in de toekomst uit zou moeten zien.

Sport speelt een grote rol in het leven van onze inwoners. Het kabinet onderstreept het belang van sport voor de volksgezondheid en het plezier, de trots en de saamhorigheid die sport en bewegen kunnen brengen. De minister heeft een sportakkoord gesloten om te bevorderen dat mensen (blijven) sporten en bewegen in een veilige omgeving. Verder heeft het college in het coalitie programma sport en gezondheid een prominente plek gegeven.


Downloads