Spelbepalers

De spelbepalers in de gemeente Venray zijn de sportverenigingen. Venray Beweegt gaat proactief in contact met hen tijdens verenigingsbezoeken. We geven handvaten en tips die men kan gebruiken om de vereniging zolang mogelijk gezond en vitaal te houden. Indien nodig helpen wij verenigingen door adviezen te geven, door een bestuursvergadering bij te wonen of door verbindingen te leggen met de externe omgeving (denk aan scholen, wijken, bedrijven). We delen kennis en ervaring in ons regionale sportnetwerk met de diverse sportbonden en andere interessante partijen wat we vervolgens weer inzetten voor de sportverenigingen. Ook wordt ingezet op een veilig sportklimaat en ontwikkeling van Gezonde Kantines. De buurtsportcoach is daarin vooral als verenigingsondersteuner aan het werk.

Thema’s als: subsidies, sponsoren, samenwerken, vrijwilligers, ledenwerving, wet en regelgeving, kantine beheer, maatschappelijke rol, gezonde kantines, veilig sportklimaat etc. kunnen de revue passeren en hiervoor zijn wij inzetbaar. Wij zetten ons netwerk in om jouw club te helpen!

Wil je iets voor elkaar krijgen in jouw vereniging? Zoek de VERBINDERS, die in elke vereniging zijn: die enthousiastelingen, de oplossers die vanuit een positieve insteek alles voor elkaar krijgen: MOBILISEER de energie van je vereniging en SPREAD THE WORDS: Venray Beweegt!

Voor meer info: Projectplan Venray Beweegt


Downloads