Spelbepalers

Verenigingen zó versterken dat maatschappelijke betrokkenheid vergroot worden.

Sportverenigingen zijn belangrijk in onze regio en gemeente. Wij willen ze daarom optimaal faciliteren om die belangrijke rol te kunnen vervul­len. Samen met de buurtsportcoach wordt er gedacht aan het inrichten van een digitaal systeem om inzicht te krijgen in het aantal leden en het netwerk dat achter deze leden zit. Hierdoor kan gerichter promotie worden gemaakt voor activiteiten en evenementen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Door het effectief gebruik van een digitaal systeem kunnen tevens de competenties van de achterban beter in kaart worden gebracht, zodat gerichter kan worden gezocht naar vrijwilligers. Tegelijkertijd wordt ook geëxperimenteerd met een open platform waarbij op regionale schaal kennisdeling plaatsvindt. Ook wordt ingezet op een veilig sportklimaat, inzet van een verenigings­pedagoog en ontwikkeling van Gezonde Kantines. De buurtsportcoach is daarin vooral als verenigingsondersteuner aan het werk.

Voor meer info: Projectplan Venray Beweegt

Onze partners