Sportief en gezond leren

Kinderen en jongeren leren om zich sportief en gezond te ontwikkelen.

Goed en gezond bewegen is een basis die wij iedereen willen meegeven. De ambitie is om van wekelijks drie uur bewegen voor kinderen een vanzelfsprekendheid te maken. Door het sport- en beweegaanbod op en rondom de scholen zo in te richten kan deze ambitie aan de hand van maatwerk worden verwezenlijkt. Daarnaast moet er structureel worden samenge­werkt met kinderopvang, onderwijspartners, het bedrijfsleven en kennisinstituten met als doel het creëren van gezonde scholen, gezonde sportkantines en bewustwording van ouders en kinderen. Hierbij zal met name de samenwerking met JOGG centraal staan.

Met behulp van de JOGG-aanpak probeert de overheid het overgewicht onder jongeren terug te dringen. Momenteel lijdt 1 op de 7 jongeren aan overgewicht. De overheid heeft hiervoor extra financiering beschikbaar gesteld. Het doel van het project is om lokale samenwerkingen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven op te zetten. De spil in het project is de JOGG-regisseur. Samen met deze partners streeft hij naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl.

De buurtsportcoach gezondheid vervult de rol van JOGG regisseur en is daarnaast gericht op een brede gezondheidsstimulering. Daarbij vindt een nauwe samenwerking plaats met de beleidsmedewerkers gezondheid in het kader van het nieuwe gezondheidsbeleid.

Voor meer info: Projectplan Venray Beweegt


Downloads