Projectplan Venray Beweegt 2016 – 2018

Venray Beweegt zet de Venrayse samenleving letterlijk in beweging en draagt daarmee bij aan een gezond leefpatroon van de inwoners. Daarom wordt het project voortgezet.

De gemeente Venray streeft naar gezonde en vitale inwoners. Daarom zijn sinds 2014 buurtsportcoaches actief in Venray. Zij werken  samen met de vele sport- en gezondheidspartners, maar ook met de lokale sportverenigingen. De laatsten ne­men hierin hun verantwoordelijkheid en zijn maatschappelijk betrokken. In de diverse programmalijnen krijgen de inwoners volop de mogelijkheid zichzelf sportief en gezond te ontwikkelen. Ook is er ruime aandacht voor de meer  kwetsbare inwoners en er ontstaan in diverse wijken en kernen natuur­lijke samenwerkingsverbanden. Venray is inmiddels  koploper op het gebied van de koppeling sport, bewegen, gezondheid en zorg. Het gaat hierbij om positieve gezondheid en preventie.

Er wordt ingezet op vijf verschillende pijlers zoals te lezen is in het Projectplan met diverse plaatselijke partners.

Tevens is het van belang om in de regio de samenwerking op te zoeken waardoor er innovatieve ruimte gecreëerd. Zo kan er gekozen worden om meer maatschappelijk gericht zaken op te pakken zoals de samenwerking met VIA VVV. Hierbij moet zowel inhoudelijk als ook financieel de juiste afweging worden gemaakt.

Zie verder het Projectplan Venray Beweegt 2016 - 2018.


Downloads