Kennismaken

Voeg je koptekst hier toe

4-13 Jaar

Kennismaken

Voeg je koptekst hier toe

4-13 Jaar

Kennismaken 4-13 jaar

Kennismaken richt zich op de jeugd van 4 tot 13 jaar. Voor de jeugd op de basisschool is het belangrijk om kennis te maken met alle vormen van sport en bewegen om interesses en talenten te ontdekken. Evenals het bewustwordingsproces om een gezonde leefstijl aan te nemen. Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. De oorzaken van minder bewegen zijn digitalisering, verstedelijking en minder speelplekken. Speel- en beweegactiviteiten dragen bij aan de motorische vaardigheden van kinderen. De ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden toenemen.

4-13 jaar

Wat willen we bereiken?

 • Een breed aanbod van sport en bewegen voor de kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar via en met het onderwijs, om kinderen kennis te laten maken (prikkelen) met sport en bewegen om interesses en talenten te ontdekken.
 • Dat kinderen na school kunnen kennismaken met sport en bewegen en worden uitgedaagd om dit zelf te gaan doen.
 • In wijken waar het niet vanzelfsprekend is dat kinderen deelnemen aan sportieve activiteiten, wordt gestart met een naschools aanbod.
 • We streven na zoveel mogelijk beweegmomenten op de dag; hiervoor zetten we jaarlijks een regionale workshop voor in elkaar De Beweegbasis (bewegend leren toepassen).
 • Inspireren met voorbeelden van themadagen zoals: Drink Water, Daily Mile, Koningsdag, Nationale Sportweek.
 • Inzetten van jonge leefstijlambassadeurs: gezonde prikkels.
 • We stimuleren een gezonde omgeving rondom de basisschool met projecten als: Supermarktsafari, vergroening schoolpleinen.


Hoe doen we dat?

 • Sportconsulenten van Ben Bizzie inzetten als pilot voor door ontwikkelen van meer sport- en beweegmomenten in de klas.
 • Stimuleren om het certificaat Gezonde School te behalen
 • Inspiratie voor structureel beleid – activiteiten om een gezonde leefstijl te stimuleren (via nieuwsbrieven)
 • Naschools aanbod:
  • Jeugd Sport en Cultuur Kennismaking (JSCK);
  • Gratis kennismaking om vervolgens indien nodig met het Jeugd Sport Fonds structureel vervolg te bieden bij een sportaanbieder. Om kinderen gelijke kansen te bieden starten we een naschools sport- en beweegaanbod in wijken waar kinderen niet automatisch met sport- en bewegen in aanraking komen. Gestart wordt met de wijk ’t Brukske Project Meedoen, als verdieping van het project kansengelijkheid en de gezonde school.
  • Innovatiepilot Touch & Play
Projecten voor Kennismaken 4-13 jaar
Meedoen met Henk
Brukske in Beweging
Venray Beweegt website beelden banner home7
JOGG Venray
Campagne ontwikkeling zero 0.0
Project zero
Foto SHAPE!
SHAPE!
Tennis
Schooltennis
shutterstock_67879747_1920
Gezonde School
Leefstijlakkoord2
Leefstijlakkoord
shutterstock_393590677_1920
Jonge leefstijlambassadeurs
Supermarkt safari2
Supermarkt safari
Beweegbasis
De Beweegbasis
Scroll naar boven