Ontwikkelen

Voeg je koptekst hier toe

13-25 Jaar

Ontwikkelen

Voeg je koptekst hier toe

13-25 Jaar

Ontwikkelen 13-25 jaar

Een jongere maakt veel veranderingen door. Al deze veranderingen hebben invloed op het gedrag. Belangrijke ontwikkelingen vinden zowel lichamelijk als geestelijk plaats en het aannemen van een gezonde leefstijl kan dit positief stimuleren. Door voldoende beweging en goede voeding jongeren groeit een jongere zo gezond mogelijk op. Op deze manier wordt er een gezonde basis gelegd voor latere leeftijd. Daarbij ontstaat er een kleinere kans op overgewicht. De sport- en beweegaanbieders in de gemeente Venray nemen hier ook een bijzondere plek in, met name de sportverenigingen ziet deze doelgroep vaker wegblijven.

13-20 jaar

Wat willen we bereiken?

 • Onze ambitie is dat er in Venray een gezonder leefklimaat is dat aansluit op de wensen en behoeften van jongeren.
 • Een klimaat waarin jongeren worden verleid te werken aan een gezonde leefstijl.
 • Dat jongeren kennismaken en lid blijven bij diverse sport en beweegaanbieders.
 • Er is ruimte voor interesses en talenten in sport- en bewegen om zich te kunnen ontwikkelen.
 • Jongeren kunnen samen met instellingen en evenementenorganisaties hun sport- en beweegbehoefte vorm geven.

Hoe doen we dat?

 • We stimuleren sportverenigingen om jongeren aan zich te kunnen binden, de vernieuwing te zoeken (evt. via digitalisering) en zo een goede basis te vormen die bijdraagt aan de sportieve ontwikkeling van jeugdige en jongeren.
 • Ondersteuning in sportverenigingen. Ondersteunen met workshops en of andere manieren om informatie te krijgen. Verbinden van stagiaires.
 • We zorgen voor laagdrempelige kennismakingsmomenten waar jongeren zich voor aan kunnen melden. Op dit moment wordt een Meedoen pilot voor de basisschoolleeftijd gerealiseerd bij succes wordt door ontwikkelt voor jongeren. Cultura Venray is daar ook bij betrokken.
 • We stimuleren instellingen en evenementenorganisatoren om jongeren te betrekken en permanent in te blijven spelen op de snel wisselende behoeften en voorkeuren van jongeren. Maar ook om jongeren te betrekken bij hun programmering.
 • We stellen voor sport-gezondheidsaanbieders een budget beschikbaar waar ze snel en eenvoudig, zonder uitgebreide regelgeving en verantwoording, gebruik van kunnen maken om voor jongeren iets te organiseren (zie ook innovatie).
 • We verbreden de doorlopende leerlijn gezond opgroeien naar het voortgezet onderwijs. En zoeken hierin nog de juiste samenwerking met het Raayland.
 • Dat betekent dat wij in het voortgezet onderwijs inzetten op een meer vraaggerichte aanpak met samenwerking tussen scholen, sportieve en gezonde aanbieders en Venray Beweegt.

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

Projecten voor Ontwikkelen 13-25 jaar
Campagne ontwikkeling zero 0.0
Project zero
GLI
GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie
Leefstijlakkoord2
Leefstijlakkoord
Scroll naar boven