Volwassenen, senioren, kwetsbaren

Voeg je koptekst hier toe

0-99+ Jaar

Volwassenen, senioren, kwetsbaren

Voeg je koptekst hier toe

0-99+ Jaar

Meedoen voor iedereen

Er zijn diverse projecten die bijdragen aan de gezonde(re) leefstijl en het welbevinden van de senioren en kwetsbare in de gemeente Venray. Deze passen naadloos in de programmalijn Iedereen Kan Meedoen van Venray Beweegt want gezondheid en bewegen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen moet hier aan mee kunnen doen.

20+ jaar

Wat willen we bereiken.

 • Inzet sport als middel om eenzaamheid tegen te gaan
 • Kwetsbare groepen laten bewegen
 • Ouderen en psychische kwetsbaarheden
 • Aansluiting en integratie sportaanbieders / verenigingen

Hoe doen we dat?

 • We zoeken aansluiting bij Iedereen Kan Sporten, doorverwijsnetwerk (samenwerkingsverband Noord- Limburg).
 • We faciliteren evenement voor aangesport sporten zoals: X-Triatlon.
 • We stimuleren nieuwe initiatieven voor kwetsbare doelgroepen en verbinden maatschappelijke instellingen met sportaanbieders en sportverenigingen zoals: Multi Sports Club
 • We faciliteren sportverenigingen en maatschappelijke instellingen die samenwerken op thema’s eenzaamheid en dementie zoals: voetbal café
 • Samen met betrokken wijkorganisaties gaan we kwetsbare inwoners bereiken en uitnodigen voor: Stevig Staan (Valpreventie), Healthy Ageing (ontmoetingsbijeenkomsten)
 • We ontwikkelen een overzicht waarin men kan zien wat er te doen is (Beweegkaart)
 • We stimuleren meedoen (Beweegpas)
 • Campagnes: Nationale Diabetes Challenge, Nationale Balkondag, Venray in Beweging (deze komen ook terug bij Events)
 • We stimuleren preventieve werking om uit de zorg te blijven door interventies: GLi.

Aangepast sporten
Er zijn diverse aangepast sporten mogelijkheden voor mensen met een beperking. Zowel voor mensen met een lichamelijke als een verstandelijke beperking. Iedereen Kan Sporten Noord en Midden Limburg heeft in samenwerking met diverse partners het platform Uniek Sporten ontwikkeld. Hierop staan alle sportaanbieders die iets aanbieden voor sporters met een beperking. Neem een kijkje en zoek naar sport- en beweegaanbod in jouw buurt.

Financiële regelingen
We vinden het heel belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan sport of bewegen. Er zijn een drietal regelingen waarbij financiële ondersteuning geboden wordt als je inkomen, of dat van je ouders, te laag is voor bijv. een lidmaatschap bij een sportvereniging of materialen die nodig zijn om een bepaalde sport te beoefenen.

Jeugdfonds sport: een bijdrage voor de contributie van een vereniging en voor sportmaterialen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Lees hier de mogelijkheden en voorwaarden.
Leergeld Venray: biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Lees hier de mogelijkheden.
Meedoenbudget: een bijdrage voor het lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging, bibliotheek of voor een museumbezoek. Lees hier de mogelijkheden en voorwaarden.

Projecten voor Meedoen voor iedereen
vitaalouderworden
Vitaal ouder worden
Lydia_20
Cursus goedkoop gezonde voeding
Fit & gezondheidstest2
Stevig Staan
Op de fiets (1)
Doortrappen
Healthy Ageing2
Ontmoetingsbijeenkomsten
Beweegpas HOGE RESOLUTIE (6)
Multi Sports Club
Fit & gezondheidstest2
Leefstijlscan senioren
GLI
GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie
Leefstijlakkoord2
Leefstijlakkoord
Scroll naar boven