Voeg je koptekst hier toe

Vitaal ouder worden

Het project Vitaal Ouder Worden van de gemeente Venray stimuleert senioren om te kijken en te ervaren wat mogelijk is op het gebied van vitaliteit. Met dit project willen we in kaart brengen hoe het met onze inwoners (vanaf 70 jaar) gaat en thema’s verzamelen waar mogelijk veranderwensen in zijn.

De vergrijzing en het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Zelfstandig en thuis oud worden en kunnen blijven meedoen zijn belangrijke thema’s voor senioren.
Wat is er nodig om de kwaliteit van leven te kunnen behouden of zelfs te verbeteren? Zijn de mogelijkheden van voorzieningen bekend, weet men waar hij/zij terecht kan met verschillende vragen?

Dit allemaal willen we gaan doen met behulp van de methode Positieve Gezondheid. Onze getrainde vrijwilligers, Ambassadeurs Vitaal Ouder Worden, voeren deze gesprekken bij de inwoners thuis of begeleiden groepsbijeenkomsten in gemeenschapshuizen.

Waarom dit project?
Ten eerste omdat we graag in kaart willen brengen hoe het nu écht met onze senioren in Venray gaat. Dit willen we doen door persoonlijke aandacht en op laagdrempelige wijze in gesprek te gaan over thema’s die de senioren bezighoudt.
En ten tweede omdat we graag de voorzieningen in de wijken en/of dorpen onder de aandacht willen brengen. Als er behoefte is aan meer ondersteuning willen we dat vroegtijdig signaleren zodat hulpvragen zo snel mogelijk verholpen kunnen worden.

  1. Preventie; om zo vroeg mogelijk de risico’s voor o.m. vereenzaming en verlies van mobiliteit te signaleren.
  2. Monitoren;  om te weten waar kwetsbare senioren wonen en vinger aan de pols te houden.
  3. Verbinden; om inwoners onderling met elkaar in contact te brengen.
  4. Activeren; om senioren mee te laten meedoen aan activiteiten in wijken en dorpen en zelf eventueel ook actief te worden als vrijwilliger.
  5. Verbeteren van aanbod; vanuit de gesprekken ontstaat een beter inzicht in de behoeften van senioren. Hiermee kan de gemeente het aanbod in de wijk voor ouderen gezamenlijk verder ontwikkelen, gebaseerd op de wensen en behoeften van ouderen zelf.

We staan de komende jaren samen voor een uitdaging; hoe zorgen we voor elkaar- mét elkaar. We zullen daarom nog meer gaan inzoomen op het thema Vitaal Ouder Worden.

Doelgroep(en)

20+ jaar
Meedoen voor iedereen

Partner(s)

Scroll naar boven